Free sheet music

Lyrics

Kìa con bướm

Kìa con bướm vàng, Kìa con bướm vàng 
Xòe đôi cánh, Xòe đôi cánh 
Tung cánh bay năm ba vòng, Tung cánh bay năm ba vòng.
Em ngồi xem, Em ngồi xem.

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation