Free sheet music

The sheet music Chau len ba

The versions below :
Solo voice
2 voices

Solo voice sheet music

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

Lyrics

Cháu lên ba

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cầy
Là lá la la là là lá la la