Free sheet music

Lyrics

​掀起了你的盖头来
让我来看看你的眉
你的眉毛细又长呀
好像那树梢的弯月亮
你的眉毛细又长呀
好像那树梢的弯月亮
掀起了你的盖头来
让我来看看你的眼
你的眼睛明又亮呀
好像那秋波一模样
Xiān qǐ le nǐ dē gài tóu lǎi,
ràng wǒ kàn ní de méi máo,
ní de méi máo xì yòu cháng a,
hǎo xiàng nà shù shōu de wān yuè liàng,
ní de méi máo xì yòu cháng,
hǎo xiàng nà shù shōu de wān yuè liàng.​

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

-->