Free sheet music

The sheet music Zhu ni shengrìkuaile, Joyeux anniversaire chinois

Lyrics

zhù nǐ shēngrìkuàilè
zhù nǐ shēngrìkuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
zhù nǐ qiántú guāngmíng

zhù nǐ shēngrìkuàilè
zhù nǐ shēngrìkuàilè
zhù nǐ xìngfú zhù nǐ jiànkāng
yǒu gè wēnnuǎn jiātíng

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

-->