Free sheet music

The sheet music Thula baba


Solo voice sheet music

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

Video

Lyrics

Thula baba
Thuthula sana
Thul' u sana
bab' uzo fika eku seni
thula bab'uzo fika eku seni
thula baba seni
kukh’ in kukh'
kanyezi ziholel' u baba,
zimkhan u baba,
yisela indlel’e
ziyekhaya sobeziyekhaya lekhaya.


-->