Free sheet music

Lyrics

1. Dépi nou tou piti a sou bwa maman nou,
lévé o pipiri maléréz la, ka chayé dlo
asiz vanté difé pou i préparé an bol matété.

Manman Kréyol sé méyè ki ni
lanmou dan tjèw malgré soufrans li
Manman kréyol sé méyè ki ni
lanmou dan tjèw malgré soufrans li.

2. Pendan la rékolt la, an gwo soley cho a,
malèrèz la ka travay pou pé acheté ti lanmoriw,
pendan ich la kouché an ba an gwo pyé fromangé.

3. Sa ki pli bel enko ki kouraj an manman
Méyè sentinèl la pani autan bravure dan tjèw
dènié gout san i ni sé ba ich li i ka vèséw

4. Lé anj joinne an manman ka pléré ti pèn li,
sonjé ki manman nou dwèt ka pléré ti tay osi
é ki chagren i ni sé dé nou mem i ka vini.


-->