Free sheet music

The sheet music A Belén vinde, pastores

The versions below :
Solo voice
2 voices

Solo voice sheet music

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

Lyrics

A Belén vinde, pastores

A Belén vinde, pastores,
Qu'alli nace un meniño qu'estaba tirititando,
Tirititando de fri o y o probi ño chorando está
Enin qu'en co rre pra o qu'en tar,
Solo un boici ño coba fezar
Qu'entabas neno sin descansar.
Por entre os silbeiros cantan alegres
Os paxari ños anunciando a to dos
Con gran esplendor que nace uno neno
Por excelencia d'os mai meni ños
Que ven a ser fillo de noso Señor,
Que ven a ser fillo de noso Señor.


-->